MENU

Historia koła
Kraina Wiecznych Łowów
Odznaczenia
Trofea medalowe
Linki
Kontakt

UCHWAŁY

Walnego Zgromadzenia
Reg. Domku Myśliwskiego

ORGANY KOŁA

Zarząd Koła
Komisja Rewizyjna

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Nasze Obwody
Mapa Obwodów
Kalendarz Polowań

POLOWANIA (zdjęcia)

Zbiorowe 2021/2022
Gospodarka
Pozostałe
Archiwum
Król Polowania
Histoczyne polowanie 1983r.
Wspomnienia 2007
UCHWAŁY-Reg. Domku Myśliwskiego

Domek myśliwski zlokalizowany na działce położonej w obrębie wsi Gręzawa stanowi własność Koła Łowieckiego „Górnik” w Lubinie. Jego obecny stan jest wynikiem wieloletniego wkładu pracy członków Koła oraz zaangażowania środków finansowych Koła. W celu utrzymania jego wartości i dalszego rozwoju ustala się następujące zasady użytkowania.


 1. Przed planowanym pobytem, należy skontaktować się z dysponentem domku kol. Konradem Stołowskim w celu ustalenia terminu pobytu.


 1. Klucze pobiera i zdaje tylko i wyłącznie członek Koła bądź kandydat u kol. Gryszczuka.


 1. Użytkownicy znajdujący się na terenie domku myśliwskiego zobowiązani są do przestrzegania porządku, niezaśmiecania terenu i poszanowania mienia znajdującego się na jego wyposażeniu.


 1. Bez ograniczeń, lecz przy zachowaniu reguł dobrego wychowania i zasad współżycia społecznego można korzystać z dostępnych pomieszczeń domku, wyposażenia oraz terenu przyległego.


 1. Jeżeli zostaną stwierdzone jakiekolwiek zniszczenia i uszkodzenia lub inne nieprawidłowości zaraz po przyjeździe-należy je zgłosić bezzwłocznie dysponentowi domku, gdyż inaczej zostaną one przypisane Wam- jako pozostawiającym je.


 1. Wszelkie awarie stwierdzone podczas pobytu należy zgłaszać bezzwłocznie dysponentowi domku.


 1. Szczególnie ostrożnie należy obchodzić się z ogniem, niedopałkami. Palenie ognisk jest możliwe tylko w miejscu wyznaczonym.


 1. Prawo do korzystania z domku myśliwskiego przysługuje bez ograniczeń na równych prawach wszystkim członkom Koła nieposiadających zaległości finansowych i rzeczowych w zakresie obowiązkowych świadczeń na rzecz Koła oraz kandydatom do Koła Łowickiego „Górnik” w Lubinie


 1. Z domku mogą korzystać rodziny członków Koła przy zachowaniu bezwzględnej obecności w czasie ich pobytu członka Koła 1. W domku mogą przebywać osoby zaproszone przez członka Koła przy zachowaniu zasady bezwzględnej obecności w czasie ich pobytu zapraszającego.


 1. Bezwzględnie zabrania się zabierania koców, pościeli i innych elementów będących wyposażeniem domku na ambony, zasiadki. Elementy te, mogą być używane jedynie w domku myśliwskim 1. Każdorazowy pobyt w domku winien być odnotowany w Książce pobytu myśliwych w domku. Wpis powinien być dokonany natychmiast po przybyciu do domku i powinien zawierać


 1. Imię Nazwisko osób korzystających z domku

 2. Datę przybycia i opuszczenia domku

 3. Ewentualnie uwagi odnośnie do zachowania czystości domku, porządku ogólnego, awarii itp..


 1. Opuszczając domek należy pozostawić go w takim stanie, w jakim chciałoby się go zastać:

- zajmowane pomieszczenia winny być posprzątane, odkurzone i opróżnione ze śmieci, podłogi umyte

- wszelkie pojemniki na śmieci winny być opróżnione, a śmieci umieszczone w kontenerze zbiorczym przy furtce

- w kuchni, a w szczególności w lodówce, nie pozostawiamy resztek żywności !!!

- Bojler opróżniamy do zera po zakręceniu głównego zaworu i spuszczeniu z całego układu wody, który znajduje się w studzience przed wejściem do domku

- Można zostawić artykuły spożywcze niepsujące się w zamkniętych pojemnikach (kawa, herbata, cukier, przyprawy…itp.)

- Należy umyć używane naczynia, sztućce i sprzęt kuchenny

- W łazience umyć zlew, kabinę prysznicową, muszlę klozetową oraz podłogę. Spłuczka muszli klozetowej musi być oprużniona. W okresie występowania ujemnych temperatur zasypać solą syfony w zlewach i muszlę klozetową !!!

- Energię elektryczną należy wyłączyć wyłącznikiem głównym w skrzynce rozdzielczej obok drzwi wejściowych

- W przypadku zabrudzenia koców, materacy, pościeli, należy je wyprać 1. Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem powyższego regulaminu odpowiada finansowo myśliwy przebywający w domku, a w przypadku zaproszonych gości – myśliwy, który ich zaprosił. 


poprzednim miesiącu czerwiec 2024 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 22 1
week 23 2 3 4 5 6 7 8
week 24 9 10 11 12 13 14 15
week 25 16 17 18 19 20 21 22
week 26 23 24 25 26 27 28 29
week 27 30
FAZY KSIĘŻYCA

Kalendarz myśliwski - sierpień

W sierpniu polujemy na :

 

Jelenie szlachetne:
byki od 21.08

Jelenie - byki od 21.08

Sarny:
kozły - cały miesiąc

Kozły

Dziki:
wszystkie - cały miesiąc

odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy od 15.08odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy od 15.08odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy od 15.08


Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie,
Szopy Pracze - cały miesiąc

LisyJenotyNorki Amerykańskie, Szopy Pracze

 

Piżmaki:
od 11.08

Piżmaki: od 11.08

 

Kaczki:
krzyżówki, cyraneczki,
głowienki i czernice - od 15.08

Kaczki: krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice - od 15.08


Łyski:
od 15.08

Łyski: od 15.08

 

Gołębie grzywacze:
od 15.08

Gołębie grzywacze: od 15.08

Jelenie szlachetne
byki

Od 21.08

Sarny
kozły

Cały miesiąc

Dziki
wszystkie

Cały miesiąc

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze:

Cały miesiąc

Piżmaki

od 11.08

Kaczki
krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

od 15.08

Łyski

od 15.08

Gołębie grzywacze

od 15.08

/body>